OGSM model – Strategische marketingplanning met meetbare impact

Realiseer 80% van je ambities. Gegarandeerd.

Traditionele marketing- en businessplannen slurpen tijd en resources, maar leveren zelden de verwachte resultaten op. Haalbaarheid? Amper 30%. Samenhang? Ver te zoeken.

Dat kan anders. We zorgen ervoor dat je minimaal 80% van je strategische doelen behaalt.

Hoe we dat doen?

OGSM model: Je businessplan op 1 A4

Maak kennis met het OGSM model. Met ons format boost je de efficiëntie, haalbaarheid én synergie van je strategische doelstellingen.

De OGSM methode bespaart je niet alleen veel tijd en resources, maar is ook nog eens eenvoudig te begrijpen voor iedereen in de organisatie. Bovendien staat je businessplan op 1 A4 en is in 1 dag klaar.

Maak écht impact en transformeer je marketing!

Waarom zou je kiezen voor de OGSM methode?

Dankzij het OGSM strategieplan houden we alle strategische doelen overzichtelijk, duidelijk en vooral ook haalbaar.

De voordelen van de OGSM-methodiek:

 • Je marketingplan sluit nauwkeurig aan bij de strategische plannen van de bedrijfstop. 
 • Dwingt je om de beste strategische keuzes te maken. 
 • Creëert sterke synergie tussen de verschillende business doelen en marketingstrategieën. 
 • Bespaart je tijd dankzij het efficiënte format.
 • Is transparant voor alle lagen in de organisatie.
 • Je businessplan staat op 1 A4 en is in 1 dag klaar.
 • Heeft een meetbare haalbaarheidsscore van maar liefst 80% (of meer).

Zo zorgen we samen voor die 80% haalbaarheid

 • Diagnose: We identificeren de knelpunten van je huidige strategie. Dit doen we door een uiterst grondig vooronderzoek. [link naar relevante page]. De resultaten hiervan presenteren we aan jou en je team.
 • Strategie: Samen maken we een krachtig en haalbaar strategieplan. Dit doen we door realistisch te werk te gaan en jou en je collega’s hier ook op te challengen.
 • Implementatie: Indien gewenst rollen we ook samen het plan uit, aangepast aan je complexe organisatie.
 • Meten = weten: We meten de impact en sturen bij waar nodig.
 • Duurzame resultaten: Onze aanpak is bewezen, betrouwbaar en zelfs hoog gewaardeerd door andere vakspecialisten.[link naar reviews] Daarom zijn 80%-100% van je ambities na een traject met ons gerealiseerd.

Voor wie? 

B2B met complexe DMU’s

Je complexe DMU’s maken strategische marketingplanning al snel ingewikkeld. Wij hanteren een doelgerichte benadering bij het ontwikkelen van het OGSM-model. Bovendien leggen we hierbij de nadruk op langetermijnsucces. Zo kan je full-focused de gestelde ambities bereiken.

B2B2C met resellers

Je werkt samen met wederverkopers. Dit betekent dat je heel andere conversies en journeys hebt dan merken die rechtstreeks aan de eindconsument verkopen. We begrijpen daarom heel goed waar jouw uitdagingen liggen. Met het OGSM model maken we het mogelijk om deze complexe conversies en klanttrajecten overzichtelijk te maken en effectief aan te pakken.

Waar staan de letters OGSM voor?

Objectives, Goals, Strategies & Measures. Vertaald naar het Nederlands: Ambities, doelstellingen, strategieën & meetbaarheid.

Wat is het OGSM model?

OGSM is een strategieplan waarmee je je marketing- en businessplannen kort en bondig op 1 A4 zet, volgens een bepaald framework.

Hoe werkt OGSM?

Je geeft bondige informatie over:

 • Ambitie: waar willen we over x jaar staan? Wat is onze droom?
 • Doelen: welke concrete doelen dragen bij aan die ambitie? Zijn die doelen realistisch?
 • Strategieën: met welke strategieën bereiken we die doelen? Wat zijn de belangrijkste strategische keuzes?
 • Meetbaarheid: wat zijn de KPI’s? Hoe meten we de voortgang?
 • Acties: wat gaan we concreet doen? Wie is daar verantwoordelijk voor? En wanneer voeren we welke actie uit?

Vervolgens kun je de antwoorden invullen in het OGSM-frame.