Kennis en inzicht zijn essentieel voor groei. Wij verzorgen onderzoek op maat om de juiste basis te leggen voor het behalen van resultaat. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek en analyse op de volgende gebieden:

Field & Desk Research & SWOT

Voor onze relaties doen we zowel field research als desk research om uitgebreid inzicht te verkrijgen in verschillende aspecten van het bedrijf en de  commerciële situatie waar het zich op dat moment in bevindt. Field research stelt ons in staat om directe, hands-on ervaring op te doen en informatie uit de echte wereld te verzamelen. Dit kan essentieel zijn voor het begrijpen van complexe situaties, het observeren van menselijk gedrag en het verzamelen van actuele gegevens. Desk research daarentegen stelt ons in staat om bestaande kennis en informatie te analyseren, wat ons een bredere context en diepere inzichten biedt. Door beide methoden te combineren, kunnen we betrouwbare en uitgebreide resultaten behalen, wat cruciaal is voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het leveren van waardevolle oplossingen aan onze klanten. Op basis van de verzamelde informatie maken we een SWOT die daadwerkelijk een reflectie is van interne en externe factoren.

ICP & DMU

Bij Synerflow maken we gebruik van ICP (Ideal Customer Profile) en DMU (Decision Making Unit) onderzoek om onze relaties meer inzicht te geven in hun klanten en effectievere zakelijke beslissingen te nemen. ICP-onderzoek helpt ons bij het identificeren van de ideale klant die het beste past bij hun producten en diensten. Door een gedetailleerd profiel van hun ideale klant te creëren, kunnen we gerichte marketing- en verkoopstrategieën ontwikkelen om hun behoeften en uitdagingen aan te pakken.

Daarnaast helpt DMU-onderzoek ons om de complexiteit van het besluitvormingsproces binnen organisaties te begrijpen. We analyseren de verschillende belanghebbenden en besluitvormers die betrokken zijn bij het aanschafproces van onze oplossingen. Door te begrijpen wie er betrokken zijn, welke rol ze spelen en welke factoren hun beslissingen beïnvloeden, kunnen we de communicatie en verkoopbenadering afstemmen op de behoeften van elke belanghebbende.

Met behulp van ICP en DMU-onderzoek kunnen onze relaties hun klantgerichtheid verbeteren, beter inspelen op de behoeften van hun klanten en waardevolle relaties opbouwen met besluitvormers binnen organisaties. Dit stelt ze in staat om effectiever te verkopen, hun marktpositie te versterken en langdurige succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen.

Buyer Journey

We maken gebruik van onderzoek naar de Buyer Journey om onze relaties te ondersteunen bij het behalen van succes in sales- en marketingprocessen. Door de Buyer Journey van hun doelgroep(en) in kaart te brengen, kunnen we diepgaande inzichten verschaffen in het gedrag, de behoeften en de voorkeuren van potentiële kopers. Dit stelt onze relaties in staat om hun marketingstrategieën en -tactieken te optimaliseren en beter af te stemmen op de specifieke behoeften van hun doelgroep. Met een dieper begrip van de Buyer Journey kunnen ze gerichter en effectiever communiceren, de klantbetrokkenheid vergroten en uiteindelijk de conversiepercentages verhogen. Het gebruik van Buyer Journey-onderzoek is een waardevol instrument om onze relaties te helpen hun verkoopprestaties te verbeteren en hun concurrentiepositie te versterken.